واسپاری حکمت ایرانیان

این شرکت با بهره‌گیری از متخصصان متعهد و کارشناسان مجرب صنعت لیزینگ با رعایت مفاد ماده ۴ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی کشور مصوب به تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۲ مجلس شورای‌اسلامی و دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) صادره از سوی مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا موفق به اخذ مجوزهای لازم جهت ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به شماره ۴۹۶۴۹۵ به ثبت رسید.

021-75052000

تهران، ضلع شمالی میدان ارتش، طبقه فوقانی بانک سپه