توسعه عمران حکمت ایرانیان

شرکت توسعه عمران حکمت ایرانیان در سال ۱۳۹۲ تاسیس شد. موضوع فعالیت شرکت مطالعه، طراحی و نظارت، مشاوره و اجرای کلیه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، شهرسازی، ساختمانی، معماری، طراحی داخلی و خارجی ساختمان‌ها و اجرای آن است. از آغاز این شرکت پروژه‌هایی مانند طراحی و اجرای شعب مدرن بانک حکمت ایرانیان، نوسازی ساختمان ستاد و شرکت‌های زیرگروه بانک حکمت ایرانیان و… را انجام داده است که یکی از مهمترین پروژه‌های اجرایی این شرکت، مجموعه مسکونی باغ بهشت در منطقه سعادت‌آباد تهران و در زمینی به مساحت ۹/۸ هکتار است. این مجموعه مشتمل بر ۱۴ بلوک و با ۱۲ طبقه مسکونی و زیربنای کل ۲۷۶۶۴۸ مترمربع است که یکی از بزرگترین پروژه‌های مسکونی شهر تهران به‌شمار می‌آید.

شرکت درحال حاضر ساخت برج آرامش دارآباد و نوسازی ساختمان مرکز رشد و کارآفرینی 06 را در دست اجرا دارد.


بازسازی پادگان 06 ارتشبازسازی پادگان 06 ارتش
بازسازی پادگان 06 ارتشبازسازی پادگان 06 ارتش