افزایش سرمایه

هلدینگ گروه اقتصاد حکمت ایرانیان پس از سپری کردن بیش از ۹ سال از شروع فعالیت خود در حوزه‌های گوناگون سرمایه‌گذاری و همچنین کسب مجوز نهاد مالی از نوع هلدینگ از مردادماه ۱۳۹۵، آمادگی لازم را برای حضور موثرتر به عنوان نهاد مالی و جلب رضایت سهام‌داران خود کسب کرده است؛ لذا هیئت‌مدیره، با نگرش کسب بازدهی مطلوب و کاهش ریسک، افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های شرکت را با هدف استفاده از فرصت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، بهینه‌سازی سبد سهام و ایجاد تنوع در سرمایه‌گذاری‌ها را در دستور کار خود قرار داده است و در گام نخست، سرمایه شرکت در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.