گروه تجارت حکمت صدرا

این شرکت در سال ۱۳۹۲ تأسیس شد تا در زمینه واردات مواد غذایی فعالیت کند. هدف این شرکت واردات مواد غذایی مرغوب و سالم برای جامعه است تا بتواند موجب رضایت و سلامت هرچه بیشتر آنها شود.