پیشنهاد و ایده های سرمایه گذاری

 

چنانچه طرح کسب‌و‌کار یا ایده جذاب برای سرمایه‌گذاری دارید که خود به تنهایی قادر به اجرای آن نیستید، می‌توانید در قالب شخص حقیقی و یا حقوقی، در قالب دستورالعمل و فرم‌های تهیه طرح‌های توجیهی هلدینگ، توجیه‌پذیری فنی و مالی طرح خود را به هلدینگ گروه اقتصاد حکمت ایرانیان ارائه کنید.