صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت

با توجه به تشریح چشم‌انداز مثبت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، یکی از برنامه‌های هلدینگ گروه اقتصاد حکمت ایرانیان، تاسیس شرکت سبدگردان و افزایش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. در حال حاضر هلدینگ گروه اقتصاد حکمت با صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم و صندوق با درآمد ثابت کاریزما از طریق تملک سهام ممتاز این صندوق‌ها، مشارکت و همکاری می‌کند.

صندوق با درآمد ثابت کاریزما

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۲۵ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری، موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ١٣٨۴، فعالیت خود را شروع کرد. مدیریت صندوق بر عهده سبدگردان کاریزما و متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است.
با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران شود. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد:
۱.هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش پیدا می‌کند.
۲.صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند.
ترکیب دارایی‌های صندوق با درآمد ثابت کاریزما مطابق نمودار زیر است.

صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنای ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری حکمت آشنا ایرانیان در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ١٣٨۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۰۷۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مسئولیت ضامن نقدشوندگی این صندوق را بانک حکمت ایرانیان بر عهده دارد و عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است.
مدیر صندوق، سبدگردان آشنا است و فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام می‌شود و متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر، به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتا شامل سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از ارایه درخواست صورت می‌گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران را حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال، ضمانت کرده است. ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق نمودار زیر است.