توسعه فعالیت در بازار سرمایه

سرمایه‌گذاری در بورس به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود. در سرمایه‌گذاری مستقیم، فرد بدون واسطه وارد بازار شده و اوراق بهادار موردنظر خود را خرید و فروش می‌کند. در این روش، سرمایه‌گذار به طور طبیعی باید تخصص و وقت کافی را برای بررسی وضعیت بازار و سهامی که می‌خواهد در آنها سرمایه‌گذاری کند، داشته باشد. اما در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، سرمایه‌گذاران از طریق واسطه در بازار سرمایه حضور پیدا می‌کنند و به‌طور مستقیم درگیر فعالیت در بورس نمی‌شوند. این واسطه‌ها متنوع‌اند اما معروف‌ترین آن‌ «صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک» است. این نهادهای مالی با تشکیل سبد سهام می‌کوشند که ریسک را برای سرمایه‌گذاران کاهش دهند و بازدهی را حداکثر سازند و در قبال ارائه این خدمات کارمزد می‌گیرند. این کارمزد در حقیقت بهای تحلیل سهام گوناگون است که مدیر صندوق قاعدتاً باید به دقت آن را انجام دهد تا از میان فرصت‌های موجود، بهترین‌ها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کند.
هلدینگ گروه اقتصاد حکمت ایرانیان قصد دارد در راستای برنامه های خود و توسعه و تکمیل فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه و با هدف تنوع بخشی به پورتفوی سرمایه‌گذاری خود، با کسب مجوز از سازمان بورس، نسبت به راه‌اندازی نهادهای مالی جدید مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام کند.