خدمات مشاوره

خدمات هلدینگ مشتمل بر حسابرسی داخلی، مشاور بیمه‌ای، مشاوره مالیاتی، امور ثبتی، مشاور سرمایه‌گذاری و مشاوره مدیریت است که فعالیت هرکدام از این بخش‌ها در قالب شرکت‌های عضو گروه و به شرح زیر انجام می‌شود:


مشاوره مالیاتی:

هلدینگ گروه اقتصاد حکمت ایرانیان با درک نیاز شرکت‌های زیرگروه خود در موضوعات مالیاتی به انجام مشاوره‌های مالیاتی، در جهت جلوگیری از تحمیل جرائم و مشکلات، راهکارهای قانونی برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات مقرر و پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات می‌پردازد. برخی از خدمات قابل ارائه توسط هلدینگ گروه اقتصاد حکمت ایرانیان به شرح زیر است:
مشاوره مالیات بر ارزش افزوده
بررسی و نظارت بر قراردادها، از بعد مالیاتی قراردادها
مشاوره در نحوه تنظیم اظهار نامه مالیاتی
بررسی گزارش‌های ممیز
مشاوره در جهت تنظیم دفاعیه‌های مالیاتی در جهت حضور در هیئت‌های حل اختلاف و تمامی مراجع مربوطه

حسابرسی داخلی:

حسابرسی داخلی و سیستمی کنترلی در جهت تشخیص ماهیت و کیفیت هزینه‌ها و عملیات مالی، به منظور آگاهی از وضعیت مالی یک شرکت و دارایی‌ها است. هلدینگ گروه اقتصاد حکمت با استقرار سیستم کنترل داخلی و با پیروی از استانداردهای بین‌المللی و حرفه‌ای روز در جهت اهداف تعیین شده، سبب ارزش‌آفرینی و بهبود مستمر عملکرد مالی هر شرکت می‌شود.
عمده فعالیت‌های هلدینگ در این حوزه که با تمرکز بر اطمینان بخشی و اثر بخشی اطلاعات و گزارش‌های مالی در جهت مدیریت ریسک انجام می‌شود، به شرح زیر است:
مطالعه اسناد و گزارش‌های تهیـه شـده در جهت تطابق با قوانین، اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تدوین شده در آن حوزه.
اطمینان بخشی از اجرای صحیح آیین‌نامه‌های استخراج شده و در صـورت لزوم پیشنهاد بازنگری و اصلاح آنها.
بررسی گزارش‌های مالی شرکت‌ها و اطمینان از رعایت استانداردهای حسابداری و قابلیت اعتمـاد و صحت اطلاعـات صورت‌های مالی تهیه شده.
بررسی میزان کارایی و اثربخشی نظام کنترل‌های داخلی شرکت.
بررسی عملکرد و بودجه شرکت و کمک به ارایه گزارش‌های دوره‌ای مشخص.
بررسی قراردادها و معاملات عمده شرکت‌ها.

امور ثبتی و مجامع

هلدینگ گروه اقتصاد با بهره‌گیری از کارشناسان خبره و مسلط بر قوانین حقوقی و اداری نسبت به برگزاری مجامع عمومی و انجام امور ثبتی شرکت‌ها، نقل‌و‌انتقال سهام، ثبت تغییر و تحولات، تنظیم صورت‌جلسات و… برای خود و شرکت‌های تابعه اقدام می‌کند.

مشاوره سرمایه‌گذاری


هلدینگ گروه اقتصاد با پایش مستمر فضای کسب و کار و محیط سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف و بالقوه، به اتخاذ تصمیمات کارا در جهت بهینه‌سازی منابع مالی و تخصیص آن به حوزه‌ای پربازده برای خود و شرکت‌های زیرگروه کمک می‌کند.

مشاوره مدیریت


یکی از کارکردهای اصلی هلدینگ گروه اقتصاد حکمت ایرانیان ارائه مشاوره مدیریت به عنوان راهکاری برای توانمندسازی شرکت‌های زیرمجموعه و افزایش قابلیت‌ها و رقابت‌پذیری آنها است و تلاش می‌کند با شناخت دقیق نیاز و مسئله‌های سازمان این امر را تحقق بخشد. هلدینگ گروه اقتصاد در این حوزه به ارائه خدماتی از قبیل برنامه‌ریزی استراتژیک و پیاده‌سازی استراتژی، توسعه استراتژی و طراحی ساختار سرمایه‌گذاری خود به منظور مدیریت فرآیند ادغام و تملیک می‌پردازد.

مشاوره بیمه‌ای

خدمات مشاوره بیمه‌ای هلدینگ شامل موارد ذیل است:

  • بررسی پیمان‌ها، قراردادها و تفاهم‌نامه‌های پیمانکاری و ارائه مشاوره بیمه‌ای قراردادها.
  • ارائه خدمات در زمینه حسابرسی بیمه‌ای و بازرسی از دفاتر قانونی.
  • راهنمایی و آموزش مدیران مالی شرکت‌ها جهت شناخت مفاد و مبالغ مشمول بیمه در هر قرارداد.
  • پیگیری و تسهیل روند اخذ مفاصاحساب بیمه‌تامین اجتماعی برای هلدینگ و شرکت‌های تابعه.