خدمات بازار سرمایه

 

خدمات گروه اقتصاد


تعهد پذیره نویسی


عمل حقوقی که به موجب آن شخص متعهد می‌‎‌شود تا قسمتی از سرمایه شرکت را در حدود مشخص شده تامین کند، پذیره‌نویسی گفته می‎شود. هلدینگ گروه اقتصاد حکمت ایرانیان تعهدپذیره‌نویسی انواع اوراق بهادار اعم از سهام و اوراق بهادار بدهی را انجام می‌دهد. در حقیقت هلدینگ مطابق تعریف ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، می‌تواند به عنوان شخص ثالث، متعهد خرید اوراق بهاداری شود که ظرف مهلت پذیره‌نویسی به فروش نرسیده است.

انتشار اوراق بهادار


هلدینگ گروه اقتصاد به منظور تأمین مالی فعالیت‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری خود و شرکت‌های زیر مجموعه و به منظور تقویت سودآوری، بازدهی بیشتر و کنترل ریسک‌های موجود، اقدام به انتشار اوراق مشارکت در واحدهای سرمایه‌گذاری شده می‌کند.

ضمانت نقدشوندگی

ضمانت عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. هلدینگ گروه اقتصاد حکمت ایرانیان با هدف ارائه خدمات کامل به مشتریان و افزودن بر خدمات رایج، اقدام به ارائه ضمانت نقدشوندگی می‌کند. در حقیقت هلدینگ با ارائه ضمانت نقدشوندگی متعهد می‌شود که در صورتی که متعهد، تعهدات پیش‌بینی شده موضوع ضمانت را در موعد معین پرداخت نکند و یا از انجام صحیح و به موقع تعهدات بیان شده به هر علتی خوداری کند، به محض اعلام ذینفع و قبل از انقضای صورت سر رسید، وجه ضمانت شده و یا مبلغ قید شده در ضمانت‌نامه را در وجه ذینفع بپردازد. ضمانت‌نامه‌ها در مقابل یک یا ترکیبی از انواع وثائق صادر می‌شود.