05
اسفند

حضور شرکت تابان در نمایشگاه انرژی‌های تجدید پذیر

تأمین انرژی برق ایرانیان از تاریخ ۶ لغایت ۹ اسفندماه در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی‌های تجدید پذیر، بهره‌وری و صرفه‌جویی انرژی ایران در سالن ۳۸، غرفه ۴۶۷ میزبان علاقمندان و صنعت‌گران است.