۰۸
تیر

اجرای طرح‌های معیشتی ویژه نیروهای آجا

در راستای توانمندسازی خانواده معزز نیروهای مسلح ارتش، بازنشستگان آجا و قدردانی از نگهبانان مرزهای سلامت و امنیت طرح‌های معیشتی گروه اقتصاد ایرانیان به زودی اجرایی می‌شود.
این طرح‌ها با عنوان سروش اقتصاد و قوت مطهر براساس توافق چهارجانبه‌ای بین این گروه، فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، شرکت ویراآزما و بانک قرض‌الحسنه مهر ایرانیان اجرا خواهد شد.
در طرح قوت مطهر مبلغ ۲۰ میلیون تومان به صورت وام قرض‌الحسنه ۲٪ با بازپرداخت ۶ ماهه به جامعه هدف پرداخت می‌شود.
همچین در طرح سروش اقتصاد براساس شرایط متقاضی وام ۱۵٪ با بازپرداخت ۳۶ ماهه به متقاضیان پرداخت خواهد شد.